Stream

Paulus Bibliaiskola munkatársaknak

Hivatásos és önkéntes munkatársak kis csapata töltött együtt 3 napot a Biblia tanulmányozásával, sokat tanulva nemcsak Istenről, hanem egymásról is. A 11 igeszakasz alapos vizsgálata során nemcsak meglepő felfedezéseket tettünk az egyébként már ismert igerészekkel kapcsolatban, de örömmel fedeztük fel, hogy mások gondolatai is mennyire építőek, milyen sokkal tudunk mi is azonosulni. A kiválasztott igeszakaszok egyrészt személyes lelki fejlődésünket segítették, másrészt rávilágítottak arra is, milyen legyen az a közösség, melynek építésére elhívást kaptunk Istentől.

„Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” Rm 12:1