Stream

Hitoktatás

A Paulus Evangéliumi Közösségen belül megvalósuló Biblia klubjaink már a Hit-és Erkölcstan tantárgy bevezetése előtt működtek Diósdon, az Eötvös József Általános Iskolában. Nagyszerű lehetőségnek tekintjük, hogy 2013 óta hivatalos tantervi órák keretében beszélgethetünk a diákokkal az életről, az emberi kapcsolatokról a Biblia tükrében. A diósdi általános iskolán túl a Kempelen Farkas Gimnáziumban, illetve Érden a Vörösmarty Gimnáziumban is tartunk hittan órákat.

Az a meggyőződésünk, hogy a Biblia – bár több ezer éve íródott – az emberi kapcsolatok terén is nagyon sok tapasztalati tudást tartalmaz, ami a ma emberének ugyanolyan hasznos, sőt, szükséges, mint a történelem során bármikor.
Erre építve, a tanórákon nagyrészt bibliai történeteket vizsgálunk meg, kutatva, mit is tartogat számunkra egyénenként.

A diákokkal alsós évfolyamokon Gyermekbibliát olvasunk, emellett játékokkal, énekekkel, kézműves foglalkozásokkal színesítjük az órákat. Felsősökkel a Revideált Újfordítású Bibliát forgatjuk úgy, mint egy tankönyvet. Mindkét könyvet ingyenesen biztosítjuk.

Hitoktatóink: alsós évfolyamokon Kissné Osztafin Ildikó, míg felsős évfolyamokon Kiss János.
A hitoktatást a Paulus Evangéliumi Közösség a Magyar Pünkösdi Egyház égisze alatt működteti, és az általuk összeállított tanmenet szerint tanítjuk a gyermekeket. Minden tavasszal lehet választani vagy épp váltani hittanoktatók és erkölcstan között. Ha a Paulus oktatóit szeretnétek gyermeketek mellett tudni, akkor  a Pünkösdi hittanóra nevét érdemes megjelölni.

Elérhetőségek:

Kissné Osztafin Ildikó: 

Kiss János: