Stream

Az újjászületés öröme

A megkopott tél most már veszi a kalapját, és érezzük a levegőben, a napsütésben a tavasz közeledtét. A föld alatt beindul az élet, a természet kész a megújulásra. Még épphogy sarjad, zöldell valami, már bízunk az aratásban.

Évről évre tapasztalhatjuk, hogy a teremtett világban benne van az újjáéledés. Mindennapjaink megpróbáltatásai, vagy éppen egyhangúsága folytán lelkünk is, akár a kiszikkadt föld, öntözésre vágyik. Szeretetre. Örömhírre. A meghalt, de feltámadt Krisztus hírére. A Biblia így ír húsvét nagy ajándékáról: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él, és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha.” /János evangéliuma 11,25-26/ A hívő keresztényeknek Krisztusban van az újjászületésük. Húsvét a feltámadás örömteli csodája. Megújulás a természetben, megújulás Krisztusban. Közösségünk tagjai a húsvétot megelőző nagyhéten imaséta keretében fognak imádkozni szeretett városunkért, Diósdért. A Paulus Diósd húsvéti istentiszteletén is szeretne közösségben lenni Krisztussal és egymással. Ujjongó örömmel ünnepelni, hogy Jézus feltámadt, és most is él! Húsvéti istentiszteleti alkalmunkra szeretettel hívunk mindenkit, aki szeretne velünk emlékezni a történelem legnagyobb csodájára, és együtt ünnepelné a Krisztusban való újjászületés örömét.
Istentiszteletünk 2021. április 4-én, 9:30-tól lesz. Az online közvetítés elérhetősége és egyéb részletek megtalálhatóak a www.paulusdiosd.hu weboldalon.
Paulus Evangéliumi Közösség